თეთრი ქაღალდის როლი

თეთრი ქაღალდი არის დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია კრიპტო პროექტის დეტალები, მათ შორის, პროექტის მახასიათებლები, მიზნები და საგზაო რუკა. GCWine-ის პროექტსაც აქვს თეთრი ქაღალდი, რომელიც გაწვდით მეტ ინფორმაციას ჩვენი საქმიანობის, მახასიათებლების, რისკების და სხვათა შესახებ.
GCWine-ის თეთრი ქაღალდი შიგიძლიათ იხილოთ ბმულზე – (https://gcwine.io/whitepaper/).
თეთრ ქაღალდს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაიაზროთ GCWine პროექტი და გადაწყვიტოთ, იყიდოთ თუ არა GCWine ტოკენები. თქვენ არ უნდა იყიდოთ GCWine ტოკენები თეთრი ქაღალდის და ჩვენი წესებისა და პირობების წინასწარ ყურადღებით წაკითხვის გარეშე.
დიახ. თეთრი ქაღალდის გავრცელება გარკვეულ ქვეყნებში შეიძლება აიკრძალოს ან შეიზღუდოს ადგილობრივი კანონმდებლობით, მათ შორის, იმ ქვეყნებში, რომლებიც მიეკუთვნება აკრძალულ იურისდიქციებს ჩვენი წესებისა და პირობების მიხედვით. მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი კონკრეტულ ქვეყანაში თეთრი ქაღალდის გავრცელების კანონიერების შემოწმებაზე. ჩვენ ამ კუთხით არ დაგვეკისრება არანაირი პასუხისმგებლობა.
ka_GEGeorgian