შპს საქართველო ღვინის აკვანი

რეგისტრაციის ქვეყანა: საქართველო 

საიდენტიფიკაციო კოდი 440398598

კონტაქტი 

იურიდიული მისამართი: სიღნაღის რაიონი, ს. ჯუგაანი, 4218

ელ.ფოსტის მისამართი: support@gcwine.io

დირექტორი

უშანგი მატიაშვილი: დამფუძნებელი და დირექტორი

ka_GEGeorgian