logo

ICO Start: 01.09.22

ICO საჯარო გაყიდვების დაწყების თარიღი: 01.12.22

ბლოკჩაინი:

Binance Smart Chain BEP20

ტოკენის ჭკვიანი კონტრაქტი:

0xd28D5fb268ee98590092748d953e5Ea94BE0A1DE

დექსის ჭკვიანი კონტრაქტი:

0x962bF40CEd11c86e530Ad47C501426bbFca6313A

ICO Start: 01.09.22

ICO საჯარო გაყიდვების დაწყების თარიღი: 01.12.22

ბლოკჩაინი:

Binance Smart Chain BEP20

ტოკენის ჭკვიანი კონტრაქტი:

0xd28D5fb268ee98590092748d953e5Ea94BE0A1DE

დექსის ჭკვიანი კონტრაქტი:

0x962bF40CEd11c86e530Ad47C501426bbFca6313A

GCWine (GCW) არის იუთილითი ტოკენი, რომლის გამოყენება, პირველ რიგში, დაკავშირებულია ქართული ღვინის ექსპორტთან და საზღვარგარეთ მისი შეძენის შესაძლებლობასთან, ხოლო გრძელვადიანი მიზანია, GCW ტოკენი გახდეს გადახდის საშუალება მთლიანად კვების ბიზნესის ტრანზაქციებში. შესაბამისად, GCWine არის ხიდი რეალურ ბიზნესსა და ციფრულ სამყაროს შორის.

GCW ტოკენის გრძელვადიანი ჰოლდერები უფლებამოსილი არიან, GCW ტოკენით ან სხვა კრიპტოვალუტებით შეიძინონ ქართული ღვინო, რომელსაც ექნება თავიანთივე დიზაინით დამზადებული ეტიკეტი. GCW ტოკენის გრძელვადიანი ჰოლდერები ამისთვის მიიღებენ ფასდაკლებას, რომლითაც ვერ ისარგებლებენ ფიატური ფულის (Fiat money) გადახდისას. ეს ემსახურება კრიპტოვალუტების პოპულარიზაციას და მათი გამოყენების სპექტრის გაზრდას. GCW ტოკენის გრძელვადიან ჰოლდერებს ასევე შესაძლებლობა ექნებათ, შექმნან საკუთარი ღვინო, რასაც მოახერხებენ 525 ქართული ვაზის ჯიშიდან რამდენიმეს შერევით.

GCW ტოკენის ყიდვა შეზღუდულია. ვერიფიცირებულ ინვესტორს შეუძლია მაქსიმუმ 10 BNB-ის ღირებულების GCW ტოკენის ყიდვა, ხოლო ვერიფიკაციის გარეშე – მხოლოდ 1 BNB-ის. შეზღუდვის მიზანი არის, პირველ რიგში, ფულის გათეთრების შესაძლებლობის აღმოფხვრა და, ასევე, დიდი ინვესტორების მიერ GCWine-ის კურსზე ზემოქმედებისგან თავის დაცვა.

GCW ტოკენის გაყიდვიდან შემოსული BNB-ის 10% ირიცხება საქველმოქმედო საფულეზე, რაც გამოიყენება სხვადასხვა საქველმოქმედო საქმისა და შემეცნებითი პროექტების განსახორციელებლად. ერთი მხრივ, ამ თანხას გამოვიყენებთ იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებსაც ეს სჭირდებათ, ხოლო, მეორე მხრივ, ამ თანხას გამივიყენებთ იმ კურსების დაფინანსებისთვის, რომლებიც საზოგადოებაში გააღრმავებს ცოდნას ბლოკჩეინისა და მეღვინეობის შესახებ.

ტოკენის სახელი:

GCWine GCW

მთლიანი რაოდენობა:

105 000 000 000 000 000 000 000

ათწილადი:

18

საჯარო გაყიდვების ფასი:

0.000 000 000 000 000 16 BNB

ტოკენის და დექსის პეციფიკაციები:

რა არის GCWine GCW ტოკენი და როგორ გამოვიყენებთ მას მომავალში, იხილეთ ჩვენი გეგმების და მიზნების შესახებ დაწვრილებით თეთრ ქაღალდში

გადმოიწერე თეთრი ქაღალდი

საქართველო ღვინის აკვანი

როდესაც  საუბარია ქართულ კულტურასა და ადათ-წესებზე, შეუძლებელია ყურადღების მიღმა დარჩეს ქართული ღვინო, მისი დაყენებისა და შენახვის ტექნოლოგიები. აქ მოცემული ინფორმაცია, არ არის სავაჭრო პროსპექტი, მხოლოდ იმისთვისაა, რომ გაგაცნოთ და ჩვენ კრიპტო საზოგადოებას წარმოდგენა შეუქმნათ ქართული ღვინის წარმოების მდიდარი ტრადიცის შესახებ.

საქართველოში ქვემო ქართლში გათხრების შედეგად,  სოფელ შულავერთან აღმოაჩინეს თიხის, დიდი ზომის საღვინე ჭურჭელი, ქვევრი, რომელშიც იყო ღვინის ყურძნის წიპწები და ნარჩენი, გამოკვლევების შედეგად დაადგინეს რომ ეს ნარჩენი 8000 წლისაა და სხვა ქვეყნებში აღმოჩენილ ღვინის ასაკს ბევრად აღემატება, აქედან გამომდინარე არის საქართველო ღვინის აკვანი.

საქართველო ღვინის აკვანი

როდესაც  საუბარია ქართულ კულტურასა და ადათ-წესებზე, შეუძლებელია ყურადღების მიღმა დარჩეს ქართული ღვინო, მისი დაყენებისა და შენახვის ტექნოლოგიები. აქ მოცემული ინფორმაცია, არ არის სავაჭრო პროსპექტი, მხოლოდ იმისთვისაა, რომ გაგაცნოთ და ჩვენ კრიპტო საზოგადოებას წარმოდგენა შეუქმნათ ქართული ღვინის წარმოების მდიდარი ტრადიცის შესახებ.

საქართველოში ქვემო ქართლში გათხრების შედეგად,  სოფელ შულავერთან აღმოაჩინეს თიხის, დიდი ზომის საღვინე ჭურჭელი, ქვევრი, რომელშიც იყო ღვინის ყურძნის წიპწები და ნარჩენი, გამოკვლევების შედეგად დაადგინეს რომ ეს ნარჩენი 8000 წლისაა და სხვა ქვეყნებში აღმოჩენილ ღვინის ასაკს ბევრად აღემატება, აქედან გამომდინარე არის საქართველო ღვინის აკვანი.

საგზაო რუქა

1. ეტაპი

წესების და პირობების განცალკევებულად დამატება. x
საიტზე ვერიფიკაციის დამატება მაქსიმუმ 10 BNB თი ყიდვის საშუალება. x
10 000 გამომწერი სოციალურ ქსელებზე. x
საიტის შექმნა. v
ჭკვიანი კონტრაქტის განვითარება და ტესტირება. v
ტოკენის შექმნა. v
სოციალური ქსელების შექმნა და გაწყობა. v
1.09.22. ICO- “კერძო გაყიდვა” 0.000 000 000 000 000 1 BNB დაწყება საქართველოში მაქსიმუმ 1 BNB თი
ყიდვის საშუალება. v
საიტზე დექსის ჩაშენება. v
მოლაპარაკების დაწყება მწარმოებლებთან და სატრანზიტო კომპანიებთან. v

2. ეტაპი

გუნდის გაფართოება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. x
გლობალური კომუნიტის შემოკრება მსოფლიოს მასშტაბით. x
50 000 გამომწერი სოციალურ ქსელებზე. x
Bscscan ვერიფიკაცია. v
1.12.22. ICO- “საჯარო გაყიდვა” 0,000 000 000 000 000 16 BNB მსოფლიო მასშტაბით.v

3. ეტაპი

CoinGecko გაშვება. x
Bitscreener გაშვება. x
გლობალური მარკეტინგის გაძლიერება.x
CoinMarketCap გაშვება. x
ლიცენზიების აღება. x
200 000 გამომწერი. x

4. ეტაპი

ბიუროკრატიული საკითხების მოგვარება ევროპის ქვეყნებთან. x
30.11.23. ICO- დასასრული. x
1.12.23. ბაზრებზე გასვლა. x
ღვინის გასაყიდი საიტის შექმნა. x
ღვინის გასაყიდი საიტის ჩაშვება და შეკვეთების აღება. x
სასაწყობე ფართების ქირაობა ევროპაში. x
ღვინის გატანა, დასაწყობება გაყიდვების დაწყება. x
500 000 გამომწერი სოციალური ქსელებზე. x

ტოკენომიკა

ტოკენის განაწილება ანუ ტოკენომიკა
სახელი: GCWine (GCW)
მაქსიმალური რაოდენობა: 105 000 000 000 000 000 000 000
როგორც უკვე ტოკენომიკაში ნახეთ ტოკენი განაწილდება შემდეგნაირად. განაწილება:

10% ფირმას, რომელიც დაბლოკილი იქნება 5 წლის ვადით და ამ დროის გასვლის შემდეგ გაიყიდება ეტაპობრივად 9 %, რათა არ გამოიწვიოს რყევები და მოხმარდება მისიის განვითარებას და მაღალ საფეხურზე გადასვლას, ხოლო საბოლოოდ 1 % დარჩება ფირმას.

10 % დაერიცხება თანამშრომლებს და პარტნიორს და გაიყინება სამი წლის ვადით, ასევე აქტიური საზოგადოების წევრებს და გათამაშებებში გამოვლენილ გამარჯვებულებს საჩუქრად დაერიცხებათ ტოკენები, რომელიც არ გაიყინება.

80 % გაიყიდება, 70% ICO მეშვეობით 10 % ICO-ს დამთავრების შემდეგ დაილისტება დეცენტრალიზირებულ და ცენტრალიზირებულ ექსჩეინჯერებზე, ასევე ისინიც რაც დარჩებაა ICO-ს ვადის გასვლის შემდეგ გასაყიდი, თუ დარჩა.
აქედან –

BNB-ს 10 % გადაირიცხება საქველმოქმედო საფულეზე რომელიც გაიყიდება ეტაპობრივად და დაიხარჯება ქველმოქმედებაზე და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებზე რომელიც საზოგადოების დიგიტალურ და სამეღვინეო განვითარებას შეუწყობს ხელს.

BNB-ს 10 % მოხმარდება მარკეტინგს
BNB-ს 10 % მოხმარდება ხელფასებს
BNB-ს 70 % მოხმარდება მისიის განხორციელებას.
მეტი ინფორმაციისთვის ჩვენ გეგმებზე და მიზნებზე იხილეთ თეთრი ქაღალდი

80%

70%

56%

9%

1%

10%

8%

8%

10%

8%

80%

70%

56%

9%

1%

10%

8%

8%

10%

8%

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

უშანგი მატიაშვილი

დამფუძნებელი და დირექტორი

Monir Nassan

სოლიდიტი განმვითარებელი

ნათია კოტია

მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში

გიორგი ზარნაძე

მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში

ია ფარცხალაძე

დიზაინერი

შოთა წულუკიძე

საზოგადოების მენეჯერი

ვახო რუხაია

სოციალური მედიის მენეჯერი

ნინო ოქრომელიძე

მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი

ნიკოლოზი

ვებ დეველოპერი

დამაარსებლის წერილი საზოგასოებასთან

გაფრთხილებთ, ყურადრებით გაეცანით და გაიაზრეთ რისკ ფაქტორები, არ იყიდოთ GCWine (GCW) ტოკენი ისეთი ფულით და არ განახორციელოთ თქვნი მთლიანი დანაზოგების ინვესტირება, ჩადეთ მხოლოდ ის თანხა, რომლის მთლიანი დაკარგვა არ გამოიწვევს თქვენი ფინანსური მდგომარეობის მკვეთრ გაუარესებას. კრიპტო ბაზარი არის ძალიან სარისკო და უაღრესად არასტაბილური, რამაც შესაძლოა თქვენი მთლიანი დანაზოგი დაგაკარგვინოთ, ამიტომ სანამ გადაწყვეტთ GCWine (GCW) ტოკენის ყიდვა/გაყიდვას გაიარეთ კონსულტაცია შესაბამის პროფესიონალებთან და საკუთარი რისკით და პასუხისმგებლობით მოახდინეთ GCWine (GCW) ტოკენის ყიდვა/გაყიდვა, რითიც ჩვენ ვიხსნით ყველანაირ პასუხისმგებლობას თქვენს მიმართ, და მხოლოდ და მხოლოდ ამ პირობებზე თანხმობის შემთხვევაში გააკეთეთ ინვესტიცია. თუ GCWine (GCW) ტოკენს ყიდულობ, ესე იგი გააზრებული გაქვს ყველანაირი რისკი და აქცეპტირებას უკეთებ, რის მიხედვითაც ჩვენ გვეხსნება ყველანაირი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა თქვენი დაკარგული ფულის მიმართ.

იხილეთ ტოკენის შეძენის ვიდეო

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Play Video

ვიდეო ქართულად

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Play Video

ვიდეო ქართულად

ka_GEGeorgian