ბლოგი

GCWine at NBX Berlin Story 2023 on the first day.

📣We’ve touched down in Berlin and are currently immersed in the vibrant atmosphere of the conference alongside our esteemed partners 🍷. The energy here is palpable, and we can’t wait to soak in the latest innovations, insights, and connections that this remarkable event has to offer.

Be assured that we’re on the front lines, soaking up every bit of inspiration and expertise that Berlin has to offer in the realm of blockchain and beyond. Our commitment to excellence is unwavering, and we’re eager to return with a treasure trove of updates and insights that will shape the future of GCWine.

Stay tuned for the latest news from Berlin as we navigate through this enriching journey. Your support means the world to us♥️🙏

🍇Our Partners :

Georgian wine Bakashvili
თელავის ძველი მარანი-Telavi Old Cellar
პაპუნას მარანი
ორთა • Orta
ასადელი/Asadeli
Tales Wine • თალეს ვაინ
georgien-wein
ბედიანი/Bediani
TsankaS Wine მარანი ცანკას ღვინო
Ikalto Family Cellar / იყალთოს საოჯახო მარანი
Next Block Expo
Next Block Expo
🍇 Follow us on social media for regular updates, announcements, and insights as we approach the ICO’s culmination:
Webseite – https://gcwine.io/en/
Linkedin – https://www.linkedin.com/company/georgia-cradle-of-wine-llc/
Facebook Page – https://www.facebook.com/GCWineGCW/
Facebook Group – https://www.facebook.com/groups/gcwinegcw
Twitter – https://twitter.com/GCWine_GCW
Instagram – https://www.instagram.com/gcwine_gcw/
Reddit – https://www.reddit.com/user/GCW1111
Discord – https://discord.gg/7EjNwhJPkh
Telegram – https://t.me/GCWineGCW
TikTok – https://www.tiktok.com/@gcwinegcw
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCLJA_0AClWJs49f419Xau4w
CMC Community – https://coinmarketcap.com/community/profile/GCWine/

#nextblockexpo #GCWine #winemaker #GeorgianICO #blockchain #GCW #FirstGeorgianICO #gcwinegcw #fintech #DEFI #GCWineWine