GCWine ტოკენების გამოყენება

ეს ფუნქცია ამოქმედდება, როდესაც მოვიპოვებთ კრიპტო ლიცენზიას. GCWine ტოკენების შეძენის შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი ქართული ღვინის ფასდაკლებით შესაძენად GCWine-ის ვებგვერდის მეშვეობით. უბრალოდ შეარჩიეთ ღვინო, რომლის შეძენაც გსურთ და გამოიყენეთ თქვენი GCWine ტოკენები ტრანზაქციის შესასრულებლად.
ამჟამად არ გვყავს პარტნიორები, რომლებიც ახდენენ GCW ტოკენის როგორც გადახდის მეთოდის აქცეპტირებას. თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ როდესაც GCWine (GCW) ტოკენი განთავსდება ბაზარზე და ჩვენ თვითონ მოვახდენთ მისი, როგორც გადახდის მეთოდის აქცეპტირებას ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში, ეს გაზრდის ნდობას GCWine-ის მიმართ და კვებისა და სასმელების ინდუსტრიის ბიზნესები ასევე მოახდენენ GCW ტოკენის როგორც გადახდის მეთოდის აქცეპტირებას. როდესაც ბიზნესმენები დაინახავენ, რომ ჩვენი პროექტი ფუნქციონირებს რეალურ ცხოვრებაში და შეამჩნევენ ბლოკჩეინის და ვებ 3-ის უპირატესობებს, მათ გაუჩნდებათ სურვილი, მოახდინონ GCW ტოკენის აქცეპტირება. სწორედ ამ მიზეზით გადავწყვიტეთ წამოგვეწყო ბიზნესი ჩვენივე კრიპტოვალუტით.
გაზრდილი სიჩქარე, გადარიცხვის დაბალი საკომისიოები, უსაფრთხოება, შუამავლების არარსებობა და გამჭვირვალობა. DeFi (დეცენტრალიზებული ფინანსები), რომელიც ტოკენების ეკონომიკის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია, იძლევა შესაძლებლობას, განახორციელოთ ტრანზაქციები მესამე მხარეების ზედმეტი კონტროლის გარეშე. ჩვენ შეგვაქვს წვლილი DeFi-ს ხელშეწყობაში იმით, რომ GCW კომპანია საკუთრებაში იტოვებს ტოკენების მხოლოდ 1%-ს. ტოკენების დანარჩენი ნაწილი არ იქნება მესამე მხარის ცენტრალიზებული კონტროლის ქვეშ. ეს არის ასევე ის მახასიათებელი, რომელიც GCWine-ს სხვა პროექტებისგან გამოარჩევს.
არა, სანამ GCWine ტოკენი არ განთავსდება კრიპტოაქტივების გაცვლის სხვადასხვა პლატფორმაზე.
თანხა მოხმარდება პროექტის მიზნების მიღწევას, ქველმოქმედებას და გუნდის წევრების ხელფასების გადახდას. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ტოკენომიკის განყოფილება თეთრ ქაღალდში.
GCW ტოკენების 10% წილი, რომელსაც კომპანია თავისთვის ინახავს, გამოყენებული იქნება როგორც სარეზერვო ფონდი მომავალი პროექტების განსახორციელებლად. ამ ტოკენების 90% თანდათან გაიყიდება 5 წლის გასვლის შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 10% დარჩება ფირმის საკუთრებაში განუსაზღვრელი ვადით.
სამწუხაროდ, კრიპტოაქტივების ფასები ზოგადად მერყევია. ფასის სტაბილურობის უზრუნველყოფის გზა არ არსებობს. შესაბამისად, GCWine ტოკენიც არ არის გამონაკლისი. თუმცა ჩვენ მაინც ვიღებთ ყველა ღონეს, რათა უზრუნველვყოთ GCW ტოკენის ფასის სტაბილურობა იმით, რომ ვზღუდავთ GCW ტოკენების ყიდვის მაქსიმალურ ოდენობას 10 BNB-ის ღირებულებით
ka_GEGeorgian