საქართველო ღვინის აკვანი
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
2022 წელი 15 ნოემბერი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს. „საქართველო ღვინის აკვანი“ და მისი მოქმედი საიტი https://gcwine.io/ მტკიცედ არის მოწოდებული თქვენი პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვასა და პატივისცემაზე.

ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს ვებგვერდზე თქვენს ვიზიტს და ვითვალისწინებთ იმ ინტერესებს, რომელსაც ჩვენი სერვისებისა და პროდუქტების მიმართ იჩენთ.

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა („კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“) მოიცავს თქვენს წვდომას და გამოყენებას ჩვენს ვებსაიტზე, https://gcwine.io/ („ვებგვერდი“), ჩვენ ვუფრთხილდებით და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც შეგროვდა, მუშავდება და გამოიყენება ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის განმავლობაში და შემდგომში.

ჩვენ შევიმუშავეთ წინამდებარე პოლიტიკა იმის აღსაწერად, თუ როგორ და რა სახის ინფორმაცია შეგროვდება ვებგვერდის მომხმარებლებისგან და იმ მიზნების განსასაზღვრად, რომლის მისაღწევადაც https://gcwine.io/-მ შესაძლოა შეაგროვოს, გადასცეს ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოს აღნიშნული მონაცემები.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს, როდის, რატომ და როგორ ვაგროვებთ და ვიყენებთ პერსონალურ ინფორმაციას იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც სტუმრობენ ჩვენს ვებსაიტს ან იყენებენ ჩვენს სერვისებს, იმ პირობებს, რომლითაც ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია სხვებს და როგორ ვინარჩუნებთ თქვენს პირად ინფორმაციას უსაფრთხოდ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

ჩვენი საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს, რომლებიც დაგაკავშირებენ სხვა ვებსაიტებზე, ამიტომ უნდა გახსოვდეთ რომ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ამ ვებსაიტზე, ასე რომ, როდესაც თქვენ უკავშირდებით სხვა ვებსაიტებს ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მათი ვებგვერდის შემცველ მასალებზე, შესაბამისად გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ მათი კონფიდენციალობის პოლიტიკა.

ვებ გვერდით სარგებლობისას პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები განსაზღვრულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, რომელიც თავის მხრივ შემუშავებულია ჩვენ მიერ დამტკიცებული „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის“ საფუძველზე. აღნიშნული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე https://gcwine.io/. https://gcwine.io/ გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ განცხადებაში აღწერილს. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შედგენილია იმისთვის, რომ უკეთ მოემსახუროს მათ, ვინც დაინტერესებულია, თუ როგორ გამოიყენება მათი „პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია“ ონლაინ.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა მკაფიოდ გაიგოთ, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ, ვამუშავებთ და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენი ვებსაიტის სტუმრობის განმავლობაში და შემდგომში.

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ და რას ვიყენებთ?

როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს ვებგვერდს, ჩვენი სერვერი ავტომატურად აგროვებს/იწერს დეტალებს თქვენი ვიზიტის შესახებ, როგორიცაა თქვენი IP მისამართი, ვებგვერდი, რომლიდანაც ჩვენს ვებგვერდს ესტუმრეთ, გამოყენებული ინტერნეტბრაუზერის ტიპი, მოწყობილობის ტიპი, რომელშიც აღნიშნული ბრაუზერია განთავსებული, ჩვენი ვებგვერდის ის კონკრეტული გვერდები, რომლებსაც ფაქტობრივად ესტუმრეთ და ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის თარიღი, დრო, ხანგრძლივობა და სხვა).

იმ შემთხვევაში, როდესაც რეგისტრირდებით ჩვენს ვებგვერდზე https://gcwine.io/, დამატებით ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, მაგალითად, როდესაც შეგყავთ პერსონალური მონაცემები, (სახელი, გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, ფაქტობრივი და იურიდიული საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის მონაცემები, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის მოქმედების ვადა და მათი ატვირთვა ვებგვერდზე, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, საფულის მისამართები, კომპანიის სახელი ან სხვა), როდესაც აკავშირებთ თქვენს საფულეს ვებგვერდთან, ყიდულობთ, უპასუხებთ გამოკითხვას, ავსებთ ფორმას, ათვალიერებთ ჩვენს ვებსაიტს ან იყენებთ საიტის სხვა ფუნქციებს

როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით ვებგვერდზე, ავტომატურად თანხმობას აცხადებთ, რომ გამოიწეროთ საინფორმაციო ბიულეტენი. თუ თქვენ არ გინდათ მიიღოთ სიახლეები, ამ შემთხვევაში უნდა მოგვწეროთ ელ-ფოსტის საშუალებით და მოითხოვოთ სიახლეების გამოწერის გაუქმება.

ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქი ფაილებს

პიქსელის თეგებს, გრაფიკულ გამოსახულებებს, მობილური მოწყობილობების საიდენტიფიკაციო ნომრებს, აგრეთვე სხვა მსგავს ფაილებსა და ტექნოლოგიებს, იმისთვის, რომ შევაგროვოთ და შევინახოთ ინფორმაცია, რომელსაც ავტომატურად ვაგროვებთ თქვენი კომპიუტერისა თუ მოწყობილობის, აგრეთვე https://gcwine.io/ („ვებსაიტის“, მის ყველა ქვედომენთან და მობილურ ვერსიებთან, თუ მათთან დაკავშირებულ აპლიკაციებთან ერთად) გამოყენების შესახებ. ქვევით მოგაწვდით ინფორმაციას ქუქი-ფაილების და იმის შესახებ, თუ როგორ აკონტროლოთ ეს ფაილები.

თუ თქვენ არ გსურთ ქუქი-ფაილების გამოყენება, შეგიძლიათ გამორთოთ ისინი ჩვენს საიტზე შემოსვლის დროს ნაჩვენები ქუქიების ბმულის მეშვეობით ან თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების იმგვარად შეცვლით, რომ ვებსაიტის ქუქი-ფაილები აღარ განთავსდეს თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში.

რა არის ქუქი-ფაილი?

ქუქი-ფაილები (Cookies) არის ტექსტური ფაილები, რომლებიც შეიცავს მცირე მოცულობის ინფორმაციას და რომლებიც ჩამოიტვირთება თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში, როდესაც შედიხართ კონკრეტულ ვებგვერდზე. ამის შედეგად, თითოეული ვიზიტის დროს, ქუქი-ფაილები იგზავნება უკან იმ ვებსაიტზე, საიდანაც მომდინარეობს ისინი, ან გადაინაცვლებს სხვა ვებგვერდზე, რომელიც ცნობს ამ ქუქი-ფაილს. ქუქი-ფაილები ფართოდ გამოიყენება იმ მიზნით, რომ ვებსაიტი ფუნქციონირებდეს უფრო ეფექტურად, აგრეთვე უზრუნველყოს ინფორმაცია ვებსაიტის მფლობელებისთვის.

ქუქი-ფაილები მრავალ ფუნქციას ასრულებენ, მათ შორის, გვეხმარებიან გვერდებს შორის ეფექტურ ნავიგაციაში, იმახსოვრებენ, თუ რას ვანიჭებთ უპირატესობას და ზოგადად, აუმჯობესებენ მომხმარებლის გამოცდილებას. მაგალითად, ქუქი-ფაილებმა შეიძლება მიგანიშნონ, რომ ადრეც იყავით ვებსაიტზე, თუ ახალი ვიზიტორი ხართ. ისინი აგრეთვე უზრუნველყოფენ, რომ რეკლამები, რომლებსაც ხედავთ ინტერნეტში, იყოს უფრო მეტად რელევანტური თქვენთვის და თქვენი ინტერესებისთვის.

არსებობს ქუქი-ფაილების ორი კატეგორია:

1) პირველი მხარის ქუქი-ფაილები, რომლებიც იგზავნება ჩვენ მიერ თქვენს კომპიუტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე;

2) მესამე მხარის ქუქი-ფაილები, რომელიც უზრუნველყოფილია ჩვენთვის მესამე მხარის მიერ. ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს ფუნქციონალობის, ეფექტურობის / ანალიზის, რეკლამისა და სოციალური მედიის მიზნებისთვის

ქუქი-ფაილები შეიძლება დარჩეს თქვენს კომპიუტერში, ან მობილურ მოწყობილობაში დროის სხვადასხვა ხანგრძლივობით. ზოგიერთი ქუქი-ფაილი არის „სესიის ქუქი“, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არსებობენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენი ბრაუზერი გახსნილია. სესიის ქუქი-ფაილები ავტომატურად წაიშლება, როგორც კი დახურავთ ბრაუზერს. სხვა ქუქი-ფაილები არის “მუდმივი ქუქი-ფაილები”, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არსებობენ მას შემდეგაც, როდესაც თქვენი ბრაუზერი დაიხურება. მუდმივი ქუქიფაილები შეიძლება გამოყენებული იყოს ვებსაიტის მიერ თქვენი კომპიუტერის ამოსაცნობად, როდესაც გახსნით ბრაუზერს და კვლავ შეხვალთ ვებ-საიტზე

ეს ყველაფერი გვჭირდება და საშუალებას მოგვცემს რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებსაიტი და უკეთ მოვემსახუროთ მომხმარებელთა მოთხონებს, თვალი ვადევნოთ 5 ვებსაიტზე ვიზიტორთა საერთო რაოდენობას, ვაწარმოოთ ვებსაიტის ეფექტური მონიტორინგი, უზრუნველვყოთ ვებსაიტის მომხმარებელზე მორგება.

როგორ ვიყენებთ ქუქი- ფაილებს?

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რათა ვაწარმოოთ ვებსაიტის ეფექტურობის მონიტორინგი და მუდმივად გავაუმჯობესოთ ის; უზრუნველვყოთ ვებსაიტის მომხმარებლებზე მორგება; ვებ-საიტებზე იმუშაოს ავტორიზაციის ფუნქციამ; თვალი ვადევნოთ ვიზიტორთა გადაადგილების თავისებურებას და ნაკადს ვებსაიტზე, ვიცოდეთ ვიზიტორთა საერთო რაოდენობა, ასევე რა ტიპის ინტერნეტ ბრაუზერს და ოპერაციულ სისტემებს იყენებენ ისინი; საშუალება მივცეთ მესამე მხარეებს, რომ განათავსონ რეკლამები როგორც ამ ვებსაიტზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა კომპანიების თეგებს ქუქი-ფაილებთან ერთად კომბინაციაში. თეგი არის ისეთი სახის ტექნოლოგია, რომელიც განთავსდება ვებსაიტზე ან ელფოსტის შიგნით, რომ თვალი ადევნოთ ვებსაიტზე მიმდინარე მოქმედებებს. ჩვენ ვიყენებთ თეგებიდან შეგროვებულ ინფორმაციას, ქუქი-ფაილებიდან მიღებულ ინფორმაციასთან ერთად, რათა გავაუმჯობესოთ მომხმარებელთა გამოცდილება და ჩვენი სერვისების საერთო ხარისხი.

რა ტიპის ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ?

ქუქი-ფაილების ტიპები, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები ვებსაიტთან მიმართებით, შეიძლება განეკუთვნებოდეს ოთხი კატეგორიიდან რომელიმეს. კერძოდ:

„ძირითადი ქუქი-ფაილები“, „ფუნქციონალობის ქუქი-ფაილები“, „შესრულების ხარისხის/მონაცემთა ანალიზის ქუქი-ფაილები“ და „სოციალური მედიის ქუქიფაილები“.

ქვემოთ, ჩვენ წარმოგიდგენთ უფრო ვრცლად ინფორმაციას თითოეული კატეგორიის შესახებ,

ქუქის ფაილების ტიპები, რას აკეთებენ ისინი და როგორ წავშალოთ ან დავბლოკოთ ისინი?

ძირითადი ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილები არსებით როლს ასრულებენ, რომ უზრუნველვყოთ ვებსაიტი და ნებისმიერი სერვისი ამ ვებსაიტის საშუალებით, აგრეთვე გამოვიყენოთ ზოგიერთი მისი ფუნქცია, როგორიცაა დაცულ არეებზე წვდომა. ამ ქუქი-ფაილების გარეშე, სერვისები, რომლებსაც თქვენ მოითხოვთ, როგორიცაა ტრანზაქციული გვერდები და შესვლის დაცული ანგარიშები, არ იქნებოდა შესაძლებელი.

ფუნქციონალობის ქუქი-ფაილები

ფუნქციონალობის ქუქი-ფაილები იწერენ ინფორმაციას თქვენი პრიორიტეტების შესახებ, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ვებსაიტი მოვარგოთ თქვენს ინტერესებს. ამ ქუქი-ფაილების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც თქვენ აგრძელებთ გამოყენებას ან უკან ბრუნდებით ვებსაიტზე, ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველვყოთ სერვისები თქვენთვის ისეთი სახით, როგორსაც თქვენ მოითხოვთ. მაგალითად, ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს, აღვრიცხოთ, როდესაც შედიხართ სისტემაში და შევინახოთ წვდომის ვარიანტები; დავიმახსოვროთ პარამეტრები, რომელებიც თქვენ გამოიყენეთ.

ეფექტიურობის /მონაცემთა ანალიზის ქუქი-ფაილები

ამ ტიპის ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ, იმ მიზნით, რომ მივიღოთ უკეთესი გამოცდილება, გავითვალისწინოთ და გავაანალიზოთ თუ როგორ ხდება მომხმარებლების ვებსაიტზე წვდომა, მისი გამოყენება, ან როგორია მისი ეფექტურობა მომხმარებლისთვის, ეს ქუქიფაილები საშუალებას გვაძლევენ, რომ: განვსაზღვროთ ვებსაიტის ინდივიდუალურ მომხმარებელთა რაოდენობა; მოვახდინოთ იმ მოწყობილობების იდენტიფიკაცია, რომლებსაც იყენებენ ვებსაიტის ვიზიტორები და შევაგროვოთ ინფორმაცია თუ სად იმყოფებიან ვიზიტორები და რომელ ბრაუზერს იყენებენ; ეს ქუქი ფაილები გვეხმარება, რომ ჩავატაროთ კვლევა შეთავაზებული პროდუქტების გასაუმჯობესებლად და გავაუმჯობესოთ კონტენტის წარმოდგენა.

სოციალური მედიის ქუქი- ფაილები

მესამე მხარეებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ აპლიკაციებს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, შეუძლიათ განათავსონ თავიანთი ანონიმური ქუქი-ფაილები ვებსაიტის ზოგიერთ გვერდზე, იმ მიზნით, რომ თვალი ადევნონ თავიანთი აპლიკაციების წარმატებას ან მოარგონ აპლიკაციები თქვენს ინტერესებს. მაგალითად, როდესაც თქვენ აზიარებთ სტატიას სოციალური მედიის გაზიარების ღილაკის საშუალებით, რომელიც მოცემულია ჩვენს ვებსაიტზე (მაგ: Twitter ან Facebook ან სხვა), ის სოციალური ქსელი, რომელმაც შექმნა ეს ღილაკი, ჩაიწერს, რომ თქვენ განახორციელეთ ასეთი მოქმედება. ქუქი-ფაილების მუშაობის პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გვაქვს წვდომა ამ ქუქი-ფაილებზე და არც მესამე მხარეებს აქვთ წვდომა ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქიფაილების მონაცემებზე. ჩვენი ვებსაიტის ზოგიერთი გვერდი შეიძლება შეიცავდეს აგრეთვე ჩასმულ კონტენტს, როგორიცაა ვიდეო კონტენტი YouTube-დან და ეს საიტები შეიძლება იყენებდნენ თავიანთ ქუქი-ფაილებს. ასე რომ გაეცანით მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ ან არ მიიღოთ ქუქი ფაილები, ეს თქვენს ნებაზეა დაფუძნებული, მიუხედავად ამისა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ აირჩევთ ქუქი-ფაილების უარყოფას, თქვენ ვეღარ შეძლებთ ჩვენი ვებსაიტის სრული ფუნქციონალობით სარგებლობას. ბრაუზერების უმრავლესობა საშუალებას იძლევა, რომ შეცვალოთ ქუქი-ფაილების პარამეტრები თქვენს მოწყობილობაში. ეს პარამეტრები, როგორც წესი, მოცემულია თქვენი ბრაუზერის „Options“, ან „Preferences“ მენიუში.

თუ განაგრძობთ ჩვენი საიტის გამოყენებას, ამით თანხმობას განაცხადებთ ქუქიფაილების ჩაწერაზე თქვენს მოწყობილობაში. თუ აირჩევთ, რომ არ მიიღოთ ქუქიფაილები, ჩვენ ვერ მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ საიტის გამოყენებას ისევე სრულყოფილად შეძლებთ, როგორც ქუქი-ფაილების შემთხვევაში.

როგორ ვიყენებთ ინფორმაციას?

შპს „საქართველო ღვინის აკვანი“ იყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის: რათა ჩვენი პროდუქტების, პროგრამების, ფუნქციების და სერვისების შესახებ მოგაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია; გავაუმჯობესოთ მომხმარებელთა მომსახურება; ვებგვერდის ტექნიკური ადმინისტრირების და მისი კვლევისა და განვითარების მიზნებისათვის; კლიენტისა და მომხმარებლის ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული მიზნებისათვის; წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებისთვის.

თუ არ გსურთ მიიღოთ მარკეტინგული ინფორმაცია ჩვენი პროგრამების, პროდუქტების, ფუნქციების ან სერვისების შესახებ, შეგიძლიათ უარი თქვათ მარკეტინგულ კომუნიკაციებზე.

ჩვენ ვიცავთ ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციას, რომელიც ჩვენ მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხს ეხება.

როგორ ვაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ არ ვყიდით თქვენს პირად მონაცემებს სხვა ორგანიზაციებზე კომერციული მიზნებისთვის. ჩვენ მხოლოდ ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რათა მოგაწოდოთ ის პროდუქტები ან სერვისები, რომლებიც თქვენ მოითხოვეთ და რაზეც გვაქვს თქვენი თნხმობა.

ჩვენ ვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას სანდო ბიზნეს პარტნიორებს, კომპანიებს ან მესამე პირებს (რომლებსაც აქვთ ჩვენთან დადებული ხელშეკრულებები), რათა დამუშავდეს პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენი სახელით და მოგვაწოდო მომსახურება. როდესაც ეს კეთდება, ის ექვემდებარება შეთანხმებებს, რომლებიც ავალდებულებს ამ მხარეებს, დაამუშავონ ასეთი ინფორმაცია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ გააჩნიათ ამ მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება.

ჩვენ შეიძლება გავაზიაროთ ისეთი ინფორმაცია პროდუქტების შესახებ, რომელიც პოპულარობით სარგებლობს მომხმარებლებში, მხოლოდ სტატისტიკური და კვლევითი მიზნებისთვის, თუმცა წვდომა იმის შესახებ, თუ ვინ მიიღო მასში მონაწილეობა, რასაკვირველია, არ იქნება შესაძლებელი.

როდესაც ვახდენთ პერსონალური მონაცემების საერთაშორისო ტრანსფერს, ჩვენ ვრწმუნდებით ვართ თუ არა მოქმედ კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან შესაბამისობაში, მაგალითად, ვაფორმებთ შესაბამის ხელშეკრულებებს იმ პირებთან, რომლებიც თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ჩვენგან იღებენ, რათა მათ უზრუნველყონ 8 ამ მონაცემების ადეკვატური დაცვა.

ჩვენ მიერ თქვენი ინფორმაცია შესაძლებელია გადაეცეს სახელმწიფო ორგანოებს ან ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო განჩინების ან ოფიციალური მოთხოვნის, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს მიერ გამოცემული ინსქტრუქციის საფუძველზე და მიზნების შესაბამისად ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცესის საფუძველზე.

რა უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც მონაცემებს ინტერნეტის მეშვეობით აგზავნით?

მიიჩნევა, რომ ინტერნეტი არ წარმოადგენს დაცულ გარემოს, და ინფორმაციაზე, რომელსაც ინტერნეტის მეშვეობით იგზავნება (მაგალითად ვებგვერდის ან ელექტრონული შეტყობინების სისტემის გამოყენებით) შესაძლოა არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა, რამაც, შესაძლებელია, გამოიწვიოს ინფორმაციის გამჟღავნება, ინფორმაციის შემცველი მასალის ცვლილება ან სხვა ტექნიკური შეცდომა. იმის მიუხედავად, იმყოფებიან თუ არა ინფორმაციის გამგზავნიც და მისი მიმღებიც ერთი და იმავე ქვეყანაში, ინტერნეტის მეშვეობით გაგზავნილი ინფორმაცია შესაძლოა გადაიცეს საერთაშორისო საზღვრების მიღმა და შესაძლებელია აღმოჩნდეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც თქვენი ქვეყნისგან განსხვავებით, პერსონალური მონაცემების დაცვისათვის სუსტი მექანიზმები არსებობს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე იმ ეტაპზე, როდესაც ეს ინფორმაცია ინტერნეტის მეშვეობით გადაცემის მდგომარეობაში ჩვენთვის გახდა ხელმისაწვდომი. იმისათვის, რომ დაიცვათ თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობა, გვსურს შეგახსენოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაციისათვის აირჩიოთ ის მეთოდი, რომელსაც შესაფერისად და სანდოდ მიიჩნევთ.

უსაფრთხოება

ჩვენ ვიღებთ ზომებს, რათა ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით მოპოვებული თქვენი პერსონალური მონაცემები დაცული იყოს უნებართვო წვდომისგან, გამოყენებისგან, დაკარგვისგან ან განადგურებისგან. ჩვენ ვიღებთ ყველა შესაძლო გონივრულ ზომას, რომელიც თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების დასაცვად არის აუცილებელი. ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი დაცულია გონივრული უსაფრთხოების ზომებით, რომლებიც გათვალისწინებულია ამჟამინდელი ტექნოლოგიით. ჩვენ გირჩევთ, ხშირად შეცვალოთ პაროლი და არ გამოიყენოთ ერთი და იგივე პაროლი სხვადასხვა ვებსაიტებისთვის, ასევე გირჩევთ, რომ არ გადასცეთ პირადი ან საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია სხვა მომხმარებლებს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ არ 9 შეგვიძლია დავიცვათ და არც ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გადასცემთ სხვა მომხმარებლებს.

სამწუხაროდ, ინტერნეტზე დაფუძნებული არცერთი სერვისი არ არის სრულიად უსაფრთხო. ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას თქვენს საიტზე გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოებაზე. ნებისმიერი პირადი იმფორმაციის გადაცემა თქვენი რისკის ქვეშაა. თქვენი ინფორმაციის მიღების შემდეგ, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრ პროცედურებსა და უსაფრთხოების ფუნქციებს, რათა თავიდან ავიცილოთ არაავტორიზებული წვდომა. მავნე პროგრამების რეგულარული სკანირების გამოყენების გარდა, თქვენი პერსონალური ინფორმაცია დაცულია დაცულ ქსელებში და ხელმისაწვდომია მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ სპეციალური წვდომის უფლებები ასეთ სისტემებზე და მოეთხოვებათ მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შენახვა

თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული ინფორმაცია, როგორც წესი, შეინახება მანამ, სანამ აღარ იქნება საჭირო სერვისების მიწოდება ან სანამ თავად არ მოგვთხოვთ მის წაშლას, ან სანამ თქვენი ანგარიში არ წაიშლება. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება შევინარჩუნოთ ინფორმაცია წაშლილი ანგარიშებიდან კანონის შესასრულებლად, თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად, გამოძიებებში დასახმარებლად, გამოყენების პირობების აღსასრულებლად და კანონით ნებადართული სხვა ქმედებების განსახორციელებლად. ჩვენს მიერ შენახული ინფორმაცია დამუშავდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

18 წელს მიუღწეველი პირების შესახებ ინფორმაცია

ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას და არ ვემსახურებით იმ პირებს, რომელთაც 18 წლის ასაკისთვის არ მიუღწევიათ. ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით პერსონალური მონაცემების გადაცემამდე 18 წელს მიუღწეველმა პირებმა უნდა მოიპოვონ და წარმოადგინონ ნებართვა მშობლებისგან ან კანონიერი წარმომადგენლებისგან. ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ მინიმუმ 18 წლის.

როგორ შეგიძლიათ თქვენს პერსონალური მონაცემებზე წვდომა ან მათი გაცნობა?

თქვენ შეგიძლიათ, მიიღოთ თქვენს შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: რა მონაცემებს ვამუშავებთ თქვენს შესახებ; რა არის თქენი მონაცემების დამუშავების მიზანი; რა არის თქვენი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; როგორ მუშავდებოდა თქვენი მონაცემები; ვისთვის მოხდა თქვენი მონაცემების გაზიარება; მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, იმ მონაცემების ასლი, რომელსაც ვამუშავებთ. თქვენ გაქვთ კანონიერი უფლება, მოითხოვოთ თქვენი მონაცემის ცვლილება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, თუ ის არის არასრული, არაზუსტი, მოძველებული ან უკანონო გზით მოპოვებული.

ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა არ მოგვცეს უფლება დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ან სხვა კანონმდებლობიდან გამომდინარე.

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ უფლებამოსილი ხართ, გქონდეთ წვდომა ჩვენს საიტზე არსებულ თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე, გადაამოწმოთ ვინახავთ თუ არა თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, მოითხოვოთ ჩვენთან დაცული პერსონალური მონაცემების ასლის გადმოცემა, მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონისა და ევროკავშირის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (შემდგომში – GDPR) შესაბამისად, იმ მიზნით, რომ, მონაცემთა სხვა დამმუშავებელს მისცეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობა, მონაცემთა უსწორობის შემთხვევაში მოითხოვოთ უსწორობის აღმოფხვრა და აგრეთვე თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა. თქვენ შემთხევაში თუ შეცვლით მონაცემებს, ელ-ფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ნომერს ან სახელს, გთხოვთ რომ აღნიშნული ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე შეგვატყობინოთ ელექტრონულ ფოსტის – support@gcwine.io საშუალებით და მოგვაწოდოთ სწორი დეტალები.

საჩივრის წარდგენა

თუ დაირღვევა თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან მოპყრობის წესები და თვლით რომ თქვენი პერსონლაური მონაცემები უკანონოდ მუშავდება, რომლებიც დადგენილია მოქმედი კანონმდებლობით, თქვენ უფლება გაქვთ, საჩივრით მიმართოთ საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს, რომელიც წარმოადგენს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სახელმწიფო ორგანოს,

საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნ. ვაჩნაძის N°7, 0105

ტელ: (+995 32) 242 1000

ელ. ფოსტა: office@pdps.ge.

თქვენ ასევე უფლება გაქვთ საჩივრით მიმართოთ საქართველოს საერთო სასამართლოებს.

ცვლილებები

შპს „საქართველო ღვინის აკვანი“-მ შესაძლოა დროდადრო განაახლოს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა საჭიროებისამებრ, აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, რომ მას გაეცნოთ რეგულარულად, რომელიც განთავსებული იქნება ჩვენს ვებგვერდზე. ვებგვერდზე შემოსვლით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (შემდგომში – პოლიტიკა) თუ თქვენ არ ეთანხმებით წინამდებარე პოლიტიკას, არ განაგრძოთ ვებგვერდით სარგებლობა.

წინამდებარე პოლიტიკის ბოლო აბზაცი მიანიშნებს იმ თარიღს, თუ როდის მოხდა პოლიტიკის უკანასკნელი განახლება.

კითხვები

ნებისმიერი შეკითხვა, რომელიც გაგიჩნდებათ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ ელფოსტის მისამართზე: support@gcwine.io

კომპანიის პერსონალურ მონაცემთა დამმუშავებელი:

უშანგი მატიაშვილი ceofunder@gcwine.io

ძალაში შესვლის თარიღი: 2022 წლის 22 დეკემბერი

ka_GEGeorgian